English Flag English Español Flag Español Deutsch Flag Deutsch Italiano Flag Italiano Polski Flag Polski Nederlands Flag Nederlands Português Flag Português Français Flag Français 中文 Flag 中文 日本語 Flag 日本語 हिन्दी Flag हिन्दी اللغة العربية Flag اللغة العربية Русский Flag Русский Українська Flag Українська עִברִית Flag עִברִית Ελληνικά Flag Ελληνικά Türk Flag Türk Latvietis Flag Latvietis Dansk Flag Dansk Norsk Flag Norsk Íslenska Flag Íslenska 한국어 Flag 한국어 Suomen Flag Suomen Gaeilge Flag Gaeilge Bahasa Melayu Flag Bahasa Melayu Svenska Flag Svenska Čeština Flag Čeština
Bruger IkonLog ind
Dansk Flag Dansk

Log ind

 

Database registrerer gruppering

Gruppering af database efter en eller flere kolonner er en almindelig måde at køre rapporter på i databasen, det er virkelig nemt at gruppere data i QuintaDB online

QuintaDB udviklingsteam har skabt en ny funktionalitet til at arbejde med databaser, nemlig databasegruppering.


Grupperingen bruges til at kombinere poster på samme basis (feltet). For eksempel har vi kontraktdatabase, hvor vi kan finde navne på kunder, kontaktpersoner, saldo og betalingstype.

Hver kontrakt er unik, men det er nødvendigt at gruppere dem efter betalingstype.

Se trinvise instruktioner nedenfor:

For at bruge grupperingsindstillingen skal du åbne dit projekt og gå til menuen Records.

Klik på grupperingslinket. I en næste form skal du vælge felter til gruppering og specificere, hvordan poster skal vises (stigende eller faldende). Gruppeprioritet defineres af feltsekvenser i vinduet (top til bund). 

I QuintaDB-databaser kan du bruge Gruppering efter flere felter. Det er meget let. Vælg flere felter for at gøre det.

Se din database efter gruppering.

Resultatet kan gemmes som rapport. Du kan også eksportere den til PDF.

Du kan slette eller redigere poster, og grupperingsresultatet gemmes. Klik på linket "annuller" for at annullere grupperingen.

 

Du kan sortere grupperede data i stigende eller faldende rækkefølge:

Efter gruppering kan du søge i posterne.

Og gem resultatet i rapporten.