English Flaga English Español Flaga Español Deutsch Flaga Deutsch Italiano Flaga Italiano Polski Flaga Polski Nederlands Flaga Nederlands Português Flaga Português Français Flaga Français 中文 Flaga 中文 日本語 Flaga 日本語 हिन्दी Flaga हिन्दी اللغة العربية Flaga اللغة العربية Русский Flaga Русский Українська Flaga Українська עִברִית Flaga עִברִית Ελληνικά Flaga Ελληνικά Türk Flaga Türk Latvietis Flaga Latvietis Dansk Flaga Dansk Norsk Flaga Norsk Íslenska Flaga Íslenska 한국어 Flaga 한국어 Suomen Flaga Suomen Gaeilge Flaga Gaeilge Bahasa Melayu Flaga Bahasa Melayu Svenska Flaga Svenska Čeština Flaga Čeština
Użytkownik IkonkaLogowanie
Polski Flaga Polski

Logowanie

 

Typy pól używane w Kreatorze formularza QuintaDB

Kreator formularzów internetowych i baz danych QuintaDB implementuje wszystkie standardowe control HTML, takie jak wiersz tekstu, lista rozwijana, plik. A także wiele dodatkowych pól, takich jak Urodziny, obraz i formuła

Online kreator formularzów QuintaDB pozwala stworzyć formularzy internetowe dla różnych potrzeb online biznesu.

Możesz użyć pól, aby wprowadzić różne typy danych (tekst, liczby, itp.). Ten blog opisuje wszystkie dostępne typy pól.

 

Standardowe

Wiersz tekstu (można zapisać tekst w jednym wierszu).

Pole ma następującą funkcjonalność: Rozmiar, Domyślnie, Opis, Auto-dopełnienie, Walidacja;

 

Tekst wielowierszowy (można wprowadzać tekst w kilku wierszach, pojawi się pasek przewijania).

Funkcjonalność jest taka sama jak w poprzednim polu;

 

Liczba całkowita (do wprowadzania danych w postaci liczb całkowitych).

Pole ma następującą funkcjonalność: rozmiar, Domyślnie, Opis, Auto-dopełnienie, Walidacja;

 

Średnik (pole podobne do poprzedniego tylko do wprowadzania drobnych liczb).

Funkcjonalność jest podobna do pola Liczba całkowita;

 

Lista rozwijana (pole to lista rozwijanych wartości). Aby utworzyć taką listę, kliknij domyślny link. Funkcjonalność pola- Domyślnie, Opis, Walidacja;

 

Przycisk radiowy (pole pozwala wybrać jedną z wartości). Aby utworzyć taką listę wartości, kliknij link Domyślne. Funkcjonalność pola - Domyślnie, Opis;

 

Checkbox (za pomocą tego pola użytkownik jednocześnie może wybrać wiele wartości). Funkcjonalność pola-Domyślnie, Opis, Walidacja;

 

Checkbox potwierdzenia - za pomocą tego pola użytkownik może dodać do formularza umowę użytkownika, która jest wymagana do potwierdzenia.

Na przykład: "Akceptuję warunki umowy użytkownika i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych". W tym przypadku Tekst Umowy Użytkownika można zrobić linkiem, który będzie prowadzić do strony z umową.

Pole zawsze ma stałą pozycję na dole formularza.

 

Data (pole Data pozwoli Ci nagrywać daty wydarzeń, itp.). W systemie są jeszcze dwa podobne pola-Urodziny oraz Data i godzina.

 

Data i godzina (pole pozwoli Ci wprowadzać datę z dokładną porą dnia).

 

Czas (ten typ pola służy do wprowadzania czasu (Godziny, Minuty, Sekundy itp.).

 

Plik (za pomocą pola plik można przesyłać pliki. To pole znacznie zwiększy funkcjonalność formularza! Prześlij zdjęcia, filmy, pliki audio).

Funkcjonalność pola Plik- Domyślnie, Opis, Walidacja. Aby przesłać zdjęcia, użyj pola Zdjęcie;

 

Zdjęcie (korzystając z tego pola, możesz przesłać obrazy do swojej bazy danych.

Aby ustawić limit rozmiaru pobranego pliku, użyj opcji Walidacja.

 

Adres e-mail (Ten typ pola pozwala wprowadzać adres e-mail). Na podany adres można wysyłać wiadomości e-mail.

 

Telefon (za pomocą tego typu pola będziesz mógł zbierać dane kontaktowe, które umożliwiają interakcję z klientami w przyszłości, wysyłanie SMS-ów). 

 

Adres URL (Ten typ pola umożliwia użytkownikom wpisanie linku do witryny lub strony internetowej).

 

Dodatkowy

Formuła (ten typ nie jest przeznaczony do wykonywania najprostszych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) z polami liczbowymi lub do "łączenia" wierszów z różnych pól tekstowych). Za pomocą formuł można wprowadzać linki do innych tabel lub formularzy według ich nazw w bazie danych. 

 

Podpis (ten typ pola pozwoli użytkownikowi narysować swój podpis, który zostanie zapisany w bazie danych jako obraz). 

 

Urodziny (służy do wprowadzania daty urodzin. Możesz zobaczyć wiek użytkownika w tabeli).

 

Boolean (pole typu logicznego, pozwala wybrać jedną z dwóch wartości Tak lub Nie). Funkcjonalność pola Boolean - Domyślnie, Opis, Walidacja;

 

Język (pole wyboru języka). Jest to rozwijana lista języków narodów świata. Funkcjonalność pola Język-Domyślnie, Opis, Walidacja;

 

Województwa (lista województw)

 

Państwo (lista państw). Funkcjonalność pola Państwo-Domyślnie, opis, Walidacja;

 

Strefa czasowa (dość szeroka lista stref czasowych). Funkcjonalność pola Strefa czasowa- Domyślnie, opis, Walidacja;

 

Macierz (za pomocą tego pola można utworzyć wiele komórek do wprowadzania danych w jednym polu). 

 

Auto inсrement (To pole jest uzupełnieniem istniejących pól w tabeli). Wartości pola auto inсrement są generowane automatycznie. Można ustawić wartość początkową i krok.

W QuintaDB pole auto inсrement jest zwykłym polem liczbowym, w którym są wpisywane wartości z rosnącej sekwencji liczbowej.

 

Lokalizacja (za pomocą tego pola można zbierać współrzędne geograficzne  w formacie "Szerokość, Długość").

 

Właściciele rekordu (ten typ pola pozwala określić jednego lub więcej autorów rekordu).

W menu Rekordy lub w Widżecie formularza w tym polu będą dostępne wszyscy użytkownicy Zespołu i wszyscy użytkownicy Portali Klienckich (wszystkie portale projektu). Korzystając z formularza z polem Właściciele rekordu w Portalu Klienta, będą dostępni tylko użytkownicy tego portalu.

Aby wyświetlić kolumnę w menu Rekordy , należy aktywować kolumnę systemową "Autor rekordu".

 

Dzialania (wykonuje akcje w tabeli).

 

Związek (użyj tego pola, aby połączyć tabele w QuintaDB). 

 

Podformulaz (ten typ pola umożliwia osadzenie jednego formularza w drugim). 

 

Dzielniki i inne

Tekst, kod HTML i JavaScript (za pomocą tego typu pola, można umieścić na formularzu dowolny tekst jako podpowiedź dla swoich użytkowników, wstawić skrypt lub kod).

 

Sekcja (używana jako wizualny separator pól w formularzu internetowym).

 

Podział strony (służy do tworzenia formularzy wielostronicowych).

 

Login i Hasło (wszystkie informacje na temat stosowania pól login, hasło znajduje się w tym poście Formularz logowania do widżetu rekordu).

W tej chwili są to wszystkie pola dostępne do tworzenia formularzów internetowych. Wkrótce będziemy szczęśliwi przedstawić nowe rodzaje pól.