English Español Deutsch Italiano Polski Nederlands Português Français 中文 日本語 हिन्दी اللغة العربية Русский Українська עִברִית Ελληνικά Türk Latvietis Dansk Norsk Íslenska 한국어 Suomen Gaeilge Bahasa Melayu Svenska Čeština
Logowanie
Polski

Logowanie

 

Aktualizacja wielu rekordów za pomocą jednego kliknięcia

Możesz wybrać wiele rekordów, kolumn i wartości, które chcesz przypisać do tych rekordów. Kliknięcie przycisku Odśwież spowoduje wyświetlenie tych samych wartości dla wszystkich wybranych pozycji w tej kolumnie

Użytkownicy serwisu QuintaDB mogą jednocześnie aktualizować wiele rekordów.

Aby to zrobić, musisz:

1) Zaznacz żądane rekordy.

2) Kliknij przycisk  ii wybierz z listy opcję Zaktualizować kilka rekordów.

3) Następnie w wyświetlonych polach należy wybrać żądaną kolumnę i ustawić nową wartość.

4) Kliknij przycisk Zaktualizować.

Należy podkreślić, że tej operacji nie można cofnąć, więc należy zachować ostrożność podczas aktualizacji rekordów.