English Vlajka English Español Vlajka Español Deutsch Vlajka Deutsch Italiano Vlajka Italiano Polski Vlajka Polski Nederlands Vlajka Nederlands Português Vlajka Português Français Vlajka Français 中文 Vlajka 中文 日本語 Vlajka 日本語 हिन्दी Vlajka हिन्दी اللغة العربية Vlajka اللغة العربية Русский Vlajka Русский Українська Vlajka Українська עִברִית Vlajka עִברִית Ελληνικά Vlajka Ελληνικά Türk Vlajka Türk Latvietis Vlajka Latvietis Dansk Vlajka Dansk Norsk Vlajka Norsk Íslenska Vlajka Íslenska 한국어 Vlajka 한국어 Suomen Vlajka Suomen Gaeilge Vlajka Gaeilge Bahasa Melayu Vlajka Bahasa Melayu Svenska Vlajka Svenska Čeština Vlajka Čeština
Uživatel ikonaPřihlásit se
Čeština Vlajka Čeština

Přihlásit se

 

Podmínky služby


PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY SLUŽBY QuintaDB Přečtěte si zamyšleně všechny pozice pravidel. Používání služeb QuintaDB znamená, že přijímáte dané podmínky použití. Pokud nesouhlasíte s některými pravidly, žádáme vás, abyste opustili QuintaDB.

Registrační informace

Nelze vytvořit více než jeden bezplatný účet. Pokud si toho všimneme, oba účty budou trvale zakázány. Uživatel je povinen:

- Předložit autentické a úplné informace, které jsou vyžadovány při registraci;
- včas aktualizovat registrační údaje;

Pokud zadáte jakékoli informace, které jsou zjevně nepravdivé, nebo pokud má QuintaDB důvodné podezření, že jste se pokusili poskytnout nepravdivé informace, může QuintaDB omezit nebo zastavit váš přístup ke službám našeho webu.

Osobní informace

Všechny podmínky důvěrnosti jsou registrovány v zásadách ochrany osobních údajů. QuintaDB nenese odpovědnost za ztrátu informací, pokud k nim dojde v důsledku chyby uživatele nebo v důsledku rozbití systému třetími stranami. Nemáte právo předávat osobní údaje třetím stranám, které jim umožní používat náš web.

Protiprávní jednání

Uživatel je povinen:

1) Nepoužívat QuintaDB za účelem uchování a distribuce informací, které jsou:
- pornografické, obscénní, vulgární;
- pomlouvačné, agresivní, urážlivé ve vztahu ke komu nebo;
- obsahující hrozbu;
- urážení náboženského cítění jiných lidí;
- propagace rasismu;
- obsahující viry;
- Zasahování do duševního vlastnictví jiných lidí.
2) Nepoužívat QuintaDB k distribuci „spamu“. V případě porušení uvedených pozic si naše společnost vyhrazuje právo omezit přístup ke službám QuintaDB na tyto uživatele.
3) Nemohli jste použít naši službu pro phishing.
4) Pokoušíme se obejít limity tarifního plánu neustálým mazáním záznamů z databáze. Například pokud je váš formulář vyplněn 100krát denně a každý den mazáte záznamy, abyste nepřekročili limit 200 záznamů za měsíc. Nebudeme přerušovat vaši práci, pokud je váš formulář vyplněn 210krát za měsíc a 10 z nich smažete. Rozhodnutí o zablokování účtu však zůstává na nás.
5) Nesmíte skrýt odkaz QuintaDB ve vložených widgetech pomocí rozvržení webové stránky.

Všeobecné podmínky

1. Vaše používání Služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“.
2. Technická podpora je poskytována pouze prostřednictvím e-mailu a telefonu mezi 7:00 - 18:00 od pondělí do pátku. E-mailová podpora je k dispozici 24/7.
3. Berete na vědomí, že společnost QuintaDB využívá k poskytování nezbytného hardwaru, softwaru, sítí, úložiště a souvisejících technologií potřebných ke spuštění Služby dodavatele třetích stran a hostující partnery.
4. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat Službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, abyste falešně naznačovali, že je spojena se Službou, QuintaDB nebo jakoukoli jinou službou QuintaDB.
5. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo znovu využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě bez výslovného písemného souhlasu uděleného společností QuintaDB.
6. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstranit Obsah a Účty obsahující Obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky použití.
7. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné zneužití (včetně hrozeb zneužití nebo odplaty) jakéhokoli zákazníka, zaměstnance, člena nebo vedoucího QuintaDB povede k okamžitému ukončení účtu.
8. Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně vašeho Obsahu, mohou být přenášeny nezašifrované a mohou zahrnovat
  1. přenosy přes různé sítě; a
  2. změny provedené za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení.
9. Nesmíte nahrávat, zveřejňovat, hostovat ani přenášet nevyžádané e-maily, SMS nebo „spamové“ zprávy.
10. Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
11. QuintaDB to nezaručuje
  1. Služba splní vaše konkrétní požadavky,
  2. Služba bude nepřerušovaná, včasná, zabezpečená nebo bezchybná,
  3. Výsledky, které lze při používání služby získat, budou přesné nebo spolehlivé,
  4. Kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby splní vaše očekávání a
  5. Jakékoli chyby ve Službě budou opraveny.
12. Výslovně chápete a souhlasíte s tím, že QuintaDB nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo příkladné škody, mimo jiné včetně škod za ztrátu zisků, dobré vůle, použití, údajů nebo jiných nehmotných ztrát ( i když byl QuintaDB upozorněn na možnost takových škod), vyplývající z:
  1. Použití nebo nemožnost používat službu;
  2.Náklady na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících ze zakoupeného nebo získaného zboží, dat, informací nebo služeb nebo přijatých zpráv nebo transakcí uzavřených prostřednictvím nebo ze služby;
  3. Neoprávněný přístup nebo změna vašich přenosů nebo dat;
  4. Prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany ve službě;
  5. Nebo jakékoli jiné záležitosti týkající se služby.
13. Pokud QuintaDB nevyužije nebo nevymáhá jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek používání, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Podmínky používání tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností QuintaDB a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a společností QuintaDB (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí podmínek používání).
14. Vrácení peněz neprovádíme. Před zakoupením dlouhodobého účtu QuintaDB tedy buďte opatrní. Protože QuintaDB vám nemůže poslat peníze zpět.
15. Dotazy ohledně podmínek používání zasílejte na adresu info@QuintaDB.com

Vámi načtená data

QuintaDB je opravdu znepokojen vámi načtenými informacemi a nebude je používat k osobním účelům, zejména k úpravám, změnám, kopírování a distribuci. Nárokujeme žádná práva duševního vlastnictví k materiálu, který poskytujete Službě. Váš profil a nahrané materiály zůstávají vaše. Nastavením veřejného sdílení stránek však souhlasíte, že umožníte ostatním prohlížet a sdílet váš Obsah.

Ochranná známka

1. QuintaDB neprovádí předběžnou kontrolu Obsahu, ale QuintaDB a jím pověřená osoba má právo (nikoli však povinnost) podle svého výhradního uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoli Obsah, který je dostupný prostřednictvím Služby.
2. Vzhled a chování Služby jsou chráněny autorskými právy © 2007-2099 QuintaDB. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti QuintaDB nesmíte duplikovat, kopírovat nebo znovu použít jakoukoli část prvků nebo konceptů HTML / CSS, JavaScript nebo vizuálního designu.

Změny v podmínkách používání

Vyhrazujeme si právo změnit Podmínky používání. Naše společnost vás upozorní na jakoukoli změnu prostřednictvím e-mailu a změny také umístí na náš web. Naše společnost si vyhrazuje právo provádět změny v platbě za služby (cena služeb poskytovaných na QuintaDB a také cena za aktivaci účtu s tím spojená). Pokud nepřijmete nové změny v pravidlech, můžete náš web kdykoli opustit. Pokud používáte web po dlouhou dobu poté, co obdržíte upozornění, že pravidla byla změněna, považujeme to za váš souhlas s novými pravidly.

Konec podmínek používání

Pokud přestanete pracovat s QuintaDB a budete nás o tom informovat, odstraníme váš účet (přihlašovací jméno, heslo) a informace, které jste načetli na náš server. Ztratíte přístupové právo k QuintaDB. Pokud jsou vaše kroky v rozporu s podmínkami používání, naše společnost si vyhrazuje právo omezit váš přístup k QuintaDB. Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se této smlouvy, kontaktujte nás na adrese kari@QuintaDB.com

Kontakty