English Bendera English Español Bendera Español Deutsch Bendera Deutsch Italiano Bendera Italiano Polski Bendera Polski Nederlands Bendera Nederlands Português Bendera Português Français Bendera Français 中文 Bendera 中文 日本語 Bendera 日本語 हिन्दी Bendera हिन्दी اللغة العربية Bendera اللغة العربية Русский Bendera Русский Українська Bendera Українська עִברִית Bendera עִברִית Ελληνικά Bendera Ελληνικά Türk Bendera Türk Latvietis Bendera Latvietis Dansk Bendera Dansk Norsk Bendera Norsk Íslenska Bendera Íslenska 한국어 Bendera 한국어 Suomen Bendera Suomen Gaeilge Bendera Gaeilge Bahasa Melayu Bendera Bahasa Melayu Svenska Bendera Svenska Čeština Bendera Čeština
Pengguna IkonLog Masuk
Bahasa Melayu Bendera Bahasa Melayu

Log Masuk

 

Syarat perkhidmatan


SILA BACA SYARAT PERKHIDMATAN QuintaDB BERIKUT Baca semua kedudukan peraturan dengan teliti. Penggunaan perkhidmatan QuintaDB bermaksud bahawa anda menerima syarat penggunaan yang diberikan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan beberapa peraturan, kami meminta anda untuk meninggalkan QuintaDB.

Maklumat pendaftaran

Anda tidak boleh membuat lebih daripada satu akaun percuma. Sekiranya kita perhatikan, kedua-dua akaun akan dilarang secara kekal. Pengguna wajib:

- Untuk menghantar maklumat lengkap dan sahih, yang diperlukan semasa pendaftaran;
- Pada waktunya untuk mengemas kini maklumat pendaftaran;

Sekiranya anda mengemukakan maklumat, yang jelas palsu atau jika QuintaDB mempunyai alasan untuk mencurigai anda kerana cuba mengemukakan maklumat palsu, QuintaDB dapat membatasi atau menghentikan akses anda ke perkhidmatan laman web kami.

Maklumat peribadi

Semua syarat kerahsiaan didaftarkan dalam Dasar Privasi. QuintaDB tidak memikul tanggungjawab kehilangan maklumat sekiranya ia berlaku kerana kesalahan pengguna atau disebabkan oleh sistem yang melanggar oleh pihak ketiga. Anda tidak mempunyai hak untuk memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga yang akan membolehkan mereka menggunakan laman web kami.

Tindakan Tidak Sah

Pengguna wajib:

1) Tidak menggunakan QuintaDB dengan tujuan pemeliharaan dan penyebaran maklumat yang:
- Lucah, lucah, lucah;
- Memfitnah, agresif, menyinggung perasaan siapa atau;
- Mengandungi ancaman;
- Menyinggung perasaan agama orang lain;
- Menyebarkan perkauman;
- Mengandungi virus;
- Menceroboh harta intelek orang lain.
2) Tidak menggunakan QuintaDB untuk pengedaran 'spam'. Sekiranya berlaku pelanggaran terhadap kedudukan yang diberikan, syarikat kami berhak untuk membatasi akses perkhidmatan QuintaDB kepada pengguna tersebut.
3) Anda tidak dapat menggunakan perkhidmatan kami untuk pancingan data.
4) Mencuba memintas had rancangan tarif dengan menghapus rekod dari pangkalan data secara berterusan. Contohnya, jika borang anda diisi 100 kali sehari, dan anda memadam rekod setiap hari agar tidak melebihi had 200 rekod sebulan. Kami tidak akan mengganggu kerja anda jika borang anda diisi 210 kali sebulan dan anda akan memadamkan 10 daripadanya. Tetapi keputusan untuk menyekat akaun tetap ada pada kami.
5) Anda tidak boleh menyembunyikan pautan QuintaDB pada widget tertanam menggunakan susun atur halaman web.

Syarat Am

1.Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia".
2. Sokongan teknikal hanya diberikan melalui e-mel dan telefon antara pukul 07:00 hingga 18:00 dari hari Isnin hingga Jumaat. Sokongan e-mel tersedia 24/7.
3. Anda memahami bahawa QuintaDB menggunakan vendor pihak ketiga dan rakan hosting untuk menyediakan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, dan teknologi yang diperlukan yang diperlukan untuk menjalankan Perkhidmatan.
4. Anda tidak boleh mengubah, menyesuaikan atau menggodam Perkhidmatan atau mengubah laman web lain sehingga secara palsu menyiratkan bahawa ia dikaitkan dengan Perkhidmatan, QuintaDB, atau perkhidmatan QuintaDB yang lain.
5. Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis yang jelas yang diberikan oleh QuintaDB.
6. Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, membuang Kandungan dan Akaun yang mengandungi Kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami sendiri sebagai menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Terma ini Penggunaan.
7. Penyalahgunaan lisan, fizikal, bertulis atau lain-lain (termasuk ancaman penyalahgunaan atau pembalasan) mana-mana pelanggan, pekerja, anggota, atau pegawai QuintaDB akan mengakibatkan penamatan akaun serta-merta.
8. Anda memahami bahawa pemprosesan teknikal dan penghantaran Perkhidmatan, termasuk Kandungan anda, mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan
  1. penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan
  2. perubahan yang dibuat untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal menghubungkan rangkaian atau peranti.
9. Anda tidak boleh memuat naik, memposting, menghoskan, atau menghantar e-mel, SMS, atau pesan "spam" yang tidak diminta.
10. Anda tidak boleh menyebarkan cacing atau virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan.
11. QuintaDB tidak menjamin perkara itu
  1. Perkhidmatan ini akan memenuhi keperluan khusus anda,
  2. Perkhidmatan ini tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas ralat,
  3. Hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai,
  4. Kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui perkhidmatan akan memenuhi jangkaan anda, dan
  5. Segala kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.
12. Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa QuintaDB tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, akibat atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerugian kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara yang lain ( walaupun QuintaDB telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut), yang disebabkan oleh:
  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan;
  2. Kos perolehan barang dan perkhidmatan pengganti yang dihasilkan dari sebarang barang, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh atau mesej yang diterima atau transaksi yang dilakukan melalui atau dari perkhidmatan tersebut;
  3. Akses atau perubahan transmisi atau data anda yang tidak dibenarkan;
  4. Pernyataan atau kelakuan pihak ketiga mengenai perkhidmatan;
  5. Atau perkara lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.
13. Kegagalan QuintaDB untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak atau ketentuan Syarat Penggunaan tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Penggunaan merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan QuintaDB dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya antara anda dan QuintaDB (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, versi Terma Penggunaan sebelumnya).
14. Kami tidak membuat bayaran balik. Oleh itu, harap berhati-hati sebelum membeli akaun QuintaDB jangka panjang. Kerana QuintaDB tidak dapat mengirim wang itu kembali kepada anda.
15. Pertanyaan mengenai Syarat Penggunaan harus dihantar ke info@QuintaDB.com

Data yang dimuatkan oleh anda

QuintaDB sangat prihatin dengan maklumat yang dimuat oleh anda dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan peribadi, iaitu: mengedit, menukar, menyalin dan menyebarkan. Kami tidak menuntut hak harta intelek atas bahan yang anda berikan kepada Perkhidmatan. Profil dan bahan yang anda muat naik tetap menjadi milik anda. Namun, dengan menetapkan halaman anda untuk dikongsi secara terbuka, anda bersetuju untuk membenarkan orang lain melihat dan berkongsi Kandungan anda.

Tanda Dagangan

1. QuintaDB tidak melakukan pra-penyaringan Kandungan, tetapi QuintaDB dan penunjuknya berhak (tetapi bukan kewajiban) mengikut budi bicara mutlak mereka untuk menolak atau membuang Kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan.
2. Tampilan dan nuansa Perkhidmatan adalah hak cipta © 2007-2099 QuintaDB. Semua hak terpelihara. Anda tidak boleh menduplikasi, menyalin, atau menggunakan kembali apa-apa bahagian HTML / CSS, JavaScript, atau elemen atau konsep reka bentuk visual tanpa izin bertulis yang diberikan oleh QuintaDB.

Perubahan dalam Syarat penggunaan

Kami berhak untuk mengubah Syarat penggunaan. Syarikat kami akan memberitahu anda mengenai sebarang perubahan melalui e-mel, dan juga akan membuat perubahan di laman web kami. Syarikat kami berhak untuk membuat perubahan dalam pembayaran perkhidmatan (harga perkhidmatan yang diberikan di QuintaDB, dan juga harga untuk pengaktifan akaun yang berkaitan dengannya). Sekiranya anda tidak menerima perubahan baru dalam peraturan, anda boleh meninggalkan laman web kami pada bila-bila masa. Sekiranya anda menggunakan laman web ini sejak lama setelah anda menerima pemberitahuan bahawa peraturan telah diubah, kami menganggapnya sebagai persetujuan anda terhadap peraturan baru.

Tamat Syarat penggunaan

Sekiranya anda berhenti bekerja dengan QuintaDB dan memberitahu kami tentang hal itu, kami akan membuang akaun anda (log masuk, kata laluan) dan maklumat yang dimuat oleh anda di pelayan kami. Anda kehilangan akses ke QuintaDB. Sekiranya tindakan anda bertentangan dengan Syarat penggunaan syarikat kami berhak untuk membatasi akses anda ke QuintaDB. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau masalah mengenai perjanjian ini, hubungi kami di kari@QuintaDB.com

Kenalan