English Bendera English Español Bendera Español Deutsch Bendera Deutsch Italiano Bendera Italiano Polski Bendera Polski Nederlands Bendera Nederlands Português Bendera Português Français Bendera Français 中文 Bendera 中文 日本語 Bendera 日本語 हिन्दी Bendera हिन्दी اللغة العربية Bendera اللغة العربية Русский Bendera Русский Українська Bendera Українська עִברִית Bendera עִברִית Ελληνικά Bendera Ελληνικά Türk Bendera Türk Latvietis Bendera Latvietis Dansk Bendera Dansk Norsk Bendera Norsk Íslenska Bendera Íslenska 한국어 Bendera 한국어 Suomen Bendera Suomen Gaeilge Bendera Gaeilge Bahasa Melayu Bendera Bahasa Melayu Svenska Bendera Svenska Čeština Bendera Čeština
Pengguna IkonLog Masuk
Bahasa Melayu Bendera Bahasa Melayu

Log Masuk

 

Syarat perkhidmatan

 

SILA BACA SYARAT QuintaDB BERIKUT (selepas ini "Perkhidmatan"). Baca semua peruntukan dengan teliti. Penggunaan perkhidmatan QuintaDB bermakna anda menerima syarat penggunaan yang diberikan. Ini adalah perjanjian antara anda dan Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan peraturan tertentu, kami meminta anda menarik balik langganan QuintaDB anda.

Penerimaan perjanjian
Penerangan perkhidmatan QuintaDB
Maklumat pendaftaran
Maklumat peribadi
Data anda yang dimuatkan
Tindakan haram
Syarat am
Pembayaran
Pengguna pasukan dan Portal
Pemilikan data anda
Data sampel
Tanda dagangan
Perubahan dalam Syarat penggunaan
Tamat Syarat penggunaan

Penerimaan perjanjian

Perjanjian ini terdiri daripada terma dan syarat berikut. Untuk menerima perjanjian ini, anda mesti mencapai umur yang sah untuk membuat perjanjian yang mengikat. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat QuintaDB, sila jangan gunakan perkhidmatan tersebut.

Penerangan perkhidmatan QuintaDB

Untuk menggunakan perisian awan kami untuk mencipta aplikasi tersuai dengan pangkalan data untuk tujuan peribadi dan perniagaan, atau untuk kegunaan perniagaan dalaman dalam organisasi yang anda wakili, anda mesti mempunyai akses kepada internet dan peralatan yang diperlukan. Dengan akaun anda, anda boleh membuat dan mengedit data anda, dan jika anda memilih, anda boleh menerbitkan dan berkongsinya. Untuk mengakses QuintaDB, hanya gunakan mana-mana pelayar internet. Sila ambil perhatian bahawa anda bertanggungjawab untuk mendapatkan akses internet dan peralatan yang diperlukan.

Maklumat pendaftaran

Mana-mana pengguna boleh memperoleh hanya satu akaun percuma. Jika kakitangan kami menyedari, kedua-dua akaun akan dilarang daripada menggunakan perkhidmatan QuintaDB secara kekal.

 1. Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti mendaftar untuk akaun pengguna dengan memberikan maklumat yang diperlukan. Jika anda mewakili organisasi dan ingin menggunakan QuintaDB untuk tujuan dalaman korporat, kami mengesyorkan menggunakan maklumat hubungan korporat, termasuk alamat e-mel korporat anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan semasa proses pendaftaran adalah benar dan lengkap, dan mengemas kini maklumat ini dengan segera untuk mengekalkan ketepatannya. Jika anda menyerahkan sebarang maklumat, yang jelas palsu atau jika QuintaDB mempunyai sebab untuk mengesyaki anda cuba menyerahkan maklumat palsu, akaun pengguna anda boleh ditamatkan, dan anda mungkin dinafikan akses masa hadapan kepada perkhidmatan tapak kami.

2. Kami berhak untuk memadamkan akaun pengguna anda secara kekal dan akses kepada QuintaDB jika terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda telah melanggar Perjanjian. Jika akaun anda kekal tidak aktif untuk tempoh enam bulan dan alamat e-mel yang didaftarkan tidak berfungsi. Semua data yang berkaitan juga akan dialih keluar secara tidak dapat dipulihkan.

Maklumat peribadi

 Semua syarat kerahsiaan didaftarkan dalam dasar privasi. Dengan memilih untuk menggunakan QuintaDB, anda bersetuju menerima terma dasar privasi kami. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan log masuk, kata laluan dan maklumat sensitif anda yang lain. Anda juga bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku dalam akaun pengguna anda. Jika anda menyedari sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun anda, anda mesti memaklumkan kami dengan segera melalui e-mel di kari@quintadb.com. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang anda atau mana-mana pihak ketiga mungkin ditanggung disebabkan oleh akses atau penggunaan akaun pengguna anda yang tidak dibenarkan. Anda tidak mempunyai hak untuk memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga yang akan membenarkan mereka menggunakan tapak kami.

Data anda yang dimuatkan

QuintaDB benar-benar mengambil berat tentang maklumat yang dimuatkan oleh anda dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan peribadi, iaitu: mengedit, menukar, menyalin dan mengedar. Kami tidak menuntut hak harta intelek ke atas bahan yang anda berikan kepada Perkhidmatan. Profil dan bahan anda yang dimuat naik kekal milik anda. Walau bagaimanapun, dengan menetapkan halaman anda untuk dikongsi secara terbuka, anda bersetuju untuk membenarkan orang lain melihat dan berkongsi data anda.

Tindakan haram

Anda bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas kandungan penghantaran anda melalui QuintaDB. Sebagai tambahan kepada semua terma dan syarat lain perjanjian ini, anda tidak boleh:

1. Gunakan QuintaDB untuk menyimpan dan mengedarkan maklumat iaitu: 2. Terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh mengganggu, mengganggu atau memberi kesan negatif kepada QuintaDB atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke QuintaDB.
3. Gunakan QuintaDB dalam sebarang cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan kerja QuintaDB yang sepatutnya, atau mengganggu penggunaan QuintaDB oleh mana-mana pihak lain.
4. Gunakan QuintaDB untuk pengedaran 'spam'. Sekiranya berlaku pelanggaran jawatan yang diberikan syarikat kami berhak untuk mengehadkan akses kepada perkhidmatan QuintaDB kepada pengguna tersebut.
5. Gunakan Perkhidmatan kami untuk "phishing".
6. Cuba untuk memintas had pelan tarif dengan memadam rekod dari pangkalan data sentiasa. Contohnya, jika borang anda diisi 100 kali sehari, dan anda memadamkan rekod setiap hari agar tidak melebihi had 200 rekod sebulan. Kami tidak akan mengganggu kerja anda jika borang anda diisi 210 kali sebulan dan anda akan memadamkan 10 daripadanya. Tetapi keputusan untuk menyekat akaun kekal dengan kami.
7. Cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada QuintaDB, akaun pengguna, sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke QuintaDB melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau sebarang cara lain.
8. Sembunyikan pautan QuintaDB pada widget terbenam menggunakan reka letak halaman web.
9. Cipta identiti palsu untuk mengelirukan mana-mana orang tentang identiti atau asal usul mana-mana komunikasi.
10. Gunakan QuintaDB untuk menghantar, mengedar, menyiarkan atau menyerahkan apa-apa maklumat yang anda tidak berhak untuk menghantar, di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah sebarang perhubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman, hak milik dan maklumat sulit yang dipelajari atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian tidak mendedahkan).

Kami berhak untuk menamatkan akses anda kepada QuintaDB jika terdapat alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda telah terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan QuintaDB.

Syarat am

1. Anda memahami dan bersetuju bahawa penggunaan perkhidmatan QuintaDB adalah atas risiko anda sendiri dan perkhidmatan tersebut disediakan "sebagaimana sedia ada" dan "sebagaimana tersedia". QuintaDB tidak memberi jaminan bahawa perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat. Penggunaan mana-mana bahan yang dimuat turun atau diperoleh melalui penggunaan Perkhidmatan adalah mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer, telefon mudah alih, peranti wayarles atau data anda yang disebabkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau muat turun bahan tersebut. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada bertulis atau lisan, yang anda perolehi daripada QuintaDB, pekerjanya, atau wakilnya boleh mewujudkan sebarang waranti yang tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
2. QuintaDB tidak menjamin bahawa perkhidmatan yang disediakan akan memenuhi semua keperluan anda; kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diterima oleh anda menggunakan perkhidmatan QuintaDB akan memenuhi jangkaan anda; sebarang pepijat dalam perkhidmatan akan diperbaiki.
3. Anda faham bahawa QuintaDB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, secara langsung atau tidak langsung, akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau ketidakupayaan untuk menggunakannya. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi berbangkit, kerugian sampingan, ganti rugi punitif, atau apa-apa jenis kerugian atau kerosakan lain, termasuk kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kegagalan komputer atau kehilangan maklumat perniagaan. Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan ini walaupun ia telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut berlaku.
4. Anda bersetuju bahawa QuintaDB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian tidak langsung, sampingan, berbangkit, khas, punitif atau kerugian atau kerosakan lain yang mungkin disebabkan oleh penggunaan Perkhidmatan, termasuk kehilangan keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan, kegagalan komputer, kehilangan maklumat perniagaan, atau sebarang kerugian lain. Anda juga bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi QuintaDB, pegawai, pengarah, pekerja, pembekal dan ahli gabungannya, daripada sebarang tuntutan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda yang melanggar mana-mana hak pihak ketiga, mana-mana undang-undang, perjanjian, atau mana-mana lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda, melainkan penggunaan tersebut dibenarkan oleh QuintaDB.
5. Anda memahami bahawa QuintaDB menggunakan vendor pihak ketiga dan rakan kongsi pengehosan untuk menyediakan perkakasan, perisian, rangkaian, storan dan teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan Perkhidmatan.
6. Anda tidak boleh mengubah suai, mengadaptasi atau menggodam Perkhidmatan atau mengubah suai tapak web lain untuk membayangkan secara palsu bahawa ia dikaitkan dengan Perkhidmatan, QuintaDB atau mana-mana perkhidmatan QuintaDB yang lain.
7. Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis nyata yang diberikan oleh QuintaDB.
8. Kami boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, mengalih keluar Kandungan dan Akaun yang mengandungi Kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara mutlak kami sebagai menyalahi undang-undang, menyinggung, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Terma ini penggunaan.
9. Penderaan lisan, fizikal, bertulis atau lain-lain (termasuk ancaman penderaan atau pembalasan) mana-mana pelanggan, pekerja, ahli atau pegawai QuintaDB akan mengakibatkan penamatan akaun serta-merta.
10. Anda memahami bahawa pemprosesan teknikal dan penghantaran Perkhidmatan, termasuk Kandungan anda, mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan 11. Anda tidak boleh memuat naik, menyiarkan, mengehos atau menghantar e-mel, SMS atau mesej "spam" yang tidak diminta.
12. Anda tidak boleh menghantar sebarang cacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat merosakkan.
13. Kegagalan QuintaDB untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Penggunaan tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Penggunaan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan QuintaDB dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan anda, menggantikan mana-mana perjanjian terdahulu antara anda dan QuintaDB (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Penggunaan).
14. Kami tidak menerima bayaran balik. Jadi sila pertimbangkan dengan teliti sebelum membeli akaun QuintaDB. Kerana QuintaDB tidak boleh menghantar wang itu kembali kepada anda.
15. Anda faham bahawa kami berhak untuk menggantung atau melumpuhkan akaun pengguna anda jika kami mengesyaki aktiviti yang menyalahi undang-undang, tempoh tidak aktif berpanjangan atau permintaan daripada penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan yang lain. Jika anda membantah penggantungan atau melumpuhkan akaun pengguna anda, anda boleh menghubungi kami di kari@quintadb.com. Kami berhak untuk menamatkan akaun pengguna anda dan menafikan akses kepada Perkhidmatan jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda telah melanggar syarat perjanjian. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Jika akaun pengguna anda ditamatkan, anda tidak akan dapat mengakses QuintaDB lagi.
16. Sokongan teknikal hanya disediakan melalui e-mel dan skype antara 5 pagi – 2 petang (GMT) Isnin hingga Jumaat. Sokongan e-mel tersedia 24/7.

Pembayaran

 Anda boleh menggunakan QuintaDB dengan melanggan pelan harga untuk tempoh masa tertentu. Akaun anda akan digantung pada penghujung setiap tempoh langganan melainkan anda memperbaharui langganan berbayar anda atau memberitahu kami bahawa anda tidak mahu meneruskan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang menaik taraf pelan harga anda melalui pautan ini.

Kami mungkin sekali-sekala mengubah kos mana-mana Perkhidmatan atau mula mengenakan bayaran untuk Perkhidmatan yang pada masa ini percuma untuk digunakan. Sebarang kenaikan harga tidak akan berkuat kuasa sehingga penghujung kitaran pengebilan semasa anda. Anda tidak akan dicaj untuk menggunakan mana-mana Perkhidmatan melainkan anda telah memilih pelan langganan berbayar. Untuk menerima invois langganan anda, anda boleh menjana satu invois pada halaman "Pembayaran dan Statistik" dalam akaun anda selepas membuat pembayaran untuk pelan pilihan anda. Harga pelan penetapan harga ialah harga akhir. Anda tidak membayar cukai seperti GST, VAT atau cukai jualan secara berasingan. Oleh itu, mereka tidak ada dalam invois.

Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk sebarang pembelian yang dibuat di QuintaDB. Oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan dengan teliti keputusan anda sebelum membuat pembelian. Apabila pembayaran telah dibuat, dana tidak dapat diambil.

Pengguna pasukan dan Portal

Apabila anda membuat akaun untuk organisasi anda, anda boleh menentukan satu atau lebih ahli pasukan dan pengguna portal yang akan mempunyai hak akses pentadbir. Pengguna ini akan mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan aplikasi berdasarkan keperluan anda dan mengurus pengguna akhir dalam akaun organisasi anda. Jika orang lain menyediakan dan mengkonfigurasi akaun organisasi anda bagi pihak anda, ada kemungkinan pihak ketiga ini telah diberikan keistimewaan pentadbir untuk organisasi anda. Adalah penting untuk membuat perjanjian yang sewajarnya dengan pihak ketiga ini untuk menjelaskan peranan dan batasan mereka sebagai pentadbir untuk akaun organisasi anda.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk:
Sila ambil perhatian bahawa QuintaDB tidak bertanggungjawab untuk mentadbir akaun anda atau mengurus Perkhidmatan secara dalaman untuk anda. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan untuk akaun organisasi anda, memilih individu yang cekap untuk berkhidmat sebagai pentadbir bagi mengurus akaun organisasi anda dan memastikan semua aktiviti yang berlaku berkaitan dengan akaun organisasi anda mematuhi Perjanjian ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan organisasi anda tidak kehilangan kawalan ke atas akaun pentadbir. Jika anda ingin mewujudkan proses untuk memulihkan kawalan akaun pentadbir sekiranya berlaku kehilangan sedemikian, anda boleh menghantar e-mel kepada kari@quintadb.com dengan cadangan, asalkan ia boleh diterima oleh QuintaDB. Jika anda tidak menyatakan proses untuk memulihkan kawalan akaun pentadbir, QuintaDB boleh memindahkan kawalan akaun pentadbir kepada seseorang yang memberikan bukti bahawa mereka diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak organisasi anda dan itu memuaskan kepada QuintaDB. Anda bersetuju untuk tidak menganggap QuintaDB bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil dengan suci hati berkaitan memulihkan kawalan akaun pentadbir.

Pemilikan data anda

 QuintaDB mengiktiraf dan menghormati pemilikan data yang anda buat atau simpan. Maklumat yang anda cipta atau simpan adalah milik anda. Penggunaan Perkhidmatan anda tidak memberi QuintaDB hak untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan atau mengedarkan kandungan yang anda cipta atau simpan dalam akaun pengguna anda untuk tujuan komersial, pemasaran, atau sebarang tujuan lain yang serupa, melainkan anda secara khusus membolehkan ia. Walau bagaimanapun, anda bersetuju untuk membenarkan QuintaDB mengakses, menyalin, mengedar, menyimpan, menghantar, memformat semula, memaparkan secara terbuka dan melaksanakan kandungan dalam akaun pengguna anda semata-mata untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada anda. QuintaDB tidak menyaring kandungan, tetapi QuintaDB dan penerimanya mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan), mengikut budi bicara mereka sendiri, untuk menolak atau mengalih keluar sebarang kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan.

Anda bersetuju untuk menerima peringatan pembayaran dan maklumat komersial melalui surat berita ke alamat e-mel yang diberikan dalam akaun anda. Anda boleh berhenti melanggan surat berita pada bila-bila masa dengan melumpuhkan pilihan pada halaman "Tetapan", tab "Pemberitahuan".

Data sampel

QuintaDB mungkin menawarkan fail sampel dan aplikasi untuk menunjukkan cara Perkhidmatan boleh digunakan dengan berkesan untuk tujuan tertentu. Maklumat dalam sampel ini terdiri daripada data rawak. QuintaDB tidak menjamin ketepatan, kegunaan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan maklumat ini atau fail sampel dan apl.

Tanda dagangan

Rupa dan rasa Perkhidmatan adalah hak cipta ©2007-2099 QuintaDB. Semua hak terpelihara. Anda tidak boleh menduplikasi, menyalin atau menggunakan semula mana-mana bahagian HTML/CSS, JavaScript atau elemen atau konsep reka bentuk visual tanpa kebenaran bertulis nyata yang diberikan oleh QuintaDB.

Perubahan dalam Syarat penggunaan

Kami berhak untuk menukar syarat penggunaan. Syarikat kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan melalui e-mel, dan juga akan meletakkan sebarang perubahan yang dibuat di tapak kami. Syarikat kami berhak untuk membuat perubahan dalam perkhidmatan pembayaran (harga perkhidmatan yang diberikan oleh QuintaDB, dan juga harga untuk pengaktifan akaun yang berkaitan dengannya). Jika anda tidak menerima perubahan baharu dalam peraturan, anda boleh meninggalkan tapak kami pada bila-bila masa. Jika anda adalah pengguna lama perkhidmatan kami, terutamanya selepas anda menerima notis perubahan dalam syarat perkhidmatan kami, kami menganggapnya sebagai persetujuan anda terhadap peraturan baharu.

Tamat Syarat penggunaan

Sekiranya tindakan anda bercanggah dengan syarat penggunaan syarikat kami, kami berhak untuk mengehadkan akses anda kepada QuintaDB. Sekiranya anda memilih untuk berhenti bekerja dengan QuintaDB dan memberitahu kami tentang keputusan anda, kami akan mengalih keluar akaun anda (maklumat log masuk, kata laluan, cth.) dan maklumat yang dimuatkan secara peribadi oleh anda pada pelayan kami. Anda tidak akan mempunyai akses kepada QuintaDB lagi. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai perjanjian ini, sila hubungi kami di kari@quintadb.com.

Kenalan