English Flaga English Español Flaga Español Deutsch Flaga Deutsch Italiano Flaga Italiano Polski Flaga Polski Nederlands Flaga Nederlands Português Flaga Português Français Flaga Français 中文 Flaga 中文 日本語 Flaga 日本語 हिन्दी Flaga हिन्दी اللغة العربية Flaga اللغة العربية Русский Flaga Русский Українська Flaga Українська עִברִית Flaga עִברִית Ελληνικά Flaga Ελληνικά Türk Flaga Türk Latvietis Flaga Latvietis Dansk Flaga Dansk Norsk Flaga Norsk Íslenska Flaga Íslenska 한국어 Flaga 한국어 Suomen Flaga Suomen Gaeilge Flaga Gaeilge Bahasa Melayu Flaga Bahasa Melayu Svenska Flaga Svenska Čeština Flaga Čeština
Użytkownik IkonkaLogowanie
Polski Flaga Polski

Logowanie

 

Zasady korzystania z usług QuintaDB


Proszę przeczytać poniższe WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG QuintaDB i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu. Korzystając z usług QuintaDB, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na niniejsze Warunki eksploatacji. W przypadku sprzeciwu wobec niektórych zasad prosimy o opuszczenie strony QuintaDB.pl i zrezygnowanie z używania usług QuintaDB.

Informacje rejestracyjne

Każda osoba fizyczna lub prawna ma możliwość zarejestrować nie więcej niż jedno konto. Użytkownik zobowiązany:
- Podczas rejestracji w systemie podać pełną i wiarygodną informację;
- W wyznaczonym terminie zaktualizować dane rejestracyjne; - Jeśli konto będzie miało nieroboczy e-mail oraz będzie nieaktywne przez 6 miesięcy, zostanie usunięte,także utracisz wszystkie dane.

W przypadku wykrycia nieprawdziwej informacji lub podejrzenia o nieprawdziwości informacji Administracja QuintaDB ma prawo ograniczyć, lub całkowicie zabronić dostęp do naszych usług

Dane osobowe

Wszystkie warunki prywatności są określone w polityce bezpieczeństwa. W przypadku, gdy utrata informacji nastąpiła z winy użytkownika lub z powodu włamania do systemu przez stronę trzecią, QuintaDB nie ponosi odpowiedzialności za jej odzyskanie. Ponadto Użytkownik nie ma prawa przekazywać danych osobowych umożliwiających korzystanie z naszego serwisu stronom trzecim.

Nielegalne działania

Zabronione:
1) Użyj QuintaDB w celu zachowania i rozpowszechniania informacji:
- O charakterze pornograficznym, obscenicznym, wulgarnym;
- Które są oszczercze, agresywne wobec kogokolwiek;
- Zawierające pogrożenia;
- Obrażenia uczuć religijnych innych ludzi;
- Propagowanie rasizmu;
- Zawierającą wirusy;
- Dla oszustwa;
- Naruszają własność intelektualną innych osób.
2) Używać QuintaDB w celu rozpowszechniania spamu. W przypadku naruszenia tej pozycji QuintaDB zastrzega sobie prawo ograniczać dostęp do serwisu dla takich użytkowników;
3) Nie używać QuintaDB do phishingu;
4) Ciągle usuwać rekordy z bazy danych, próbując ominąć limit planu taryfowego. Na przykład, jeśli formularz jest wypełniany 100 razy dziennie, a usuwasz rekordy każdego dnia, aby nie przekroczyć limitu 200 rekordów miesięcznie. Jeśli twój formularz zostanie wypełniony 210 razy w miesiącu i usuniesz 10 rekordów, nie będziemy ograniczać twoją pracę. Ale decyzja końcowa o zablokowaniu konta zostaje za nami.
5) Celowo ukrywać link QuintaDB na wbudowanych widżetach za pomocą układu strony.

Postanowienia ogólne

1. Użytkownik korzysta z usług QuintaDB na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na podstawie "tak jak jest " i "w miarę dostępności".
2. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i Skype (od 9 rano do 21 od poniedziałku do piątku). Wsparcie E-mail jest dostępny 24/7.
3. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że QuintaDB korzysta z usług firm zewnętrznych w celu zapewnienia hostingu, niezbędnego sprzętu do przechowywania danych, oprogramowania, sieci i powiązanych technologii niezbędnych do uruchomienia serwisu.
4. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać ani hakować służb witryny, ani zmieniać inne witryny w sposób, który może błędnie sugerować, że są one powiązane z witryną QuintaDB lub innymi usługami QuintaDB.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, dublować, kopiować, sprzedawać oraz odsprzedawać jakichkolwiek usług QuintaDB lub dostęp do serwisu bez pisemnej zgody administracji QuintaDB.
6. QuintaDB ma prawo, ale nie ma obowiązku, ograniczania dostęp lub blokować kont użytkowników, zawartość projektów których , według naszego uznania, jest niezgodna z prawem, obraźliwa, groźna, zniesławiająca, pornograficzna, obsceniczna lub zawiera inne niepożądane materiały, narusza własność intelektualną osób trzecich lub niniejsze Warunki użytkowania. Lub wykorzystywane dla oszustwa.
7. Wszelkie słowne, fizyczne, pisemne lub inne rodzaje zagrożeń (w tym zniewagi lub groźby zemsty) wobec dowolnego klienta QuintaDB, pracownika lub urzędnika firmy, skutkują natychmiastowym blokowaniem i usunięciem konta.
8. Użytkownik rozumie, że przetwarzanie techniczne i przekazywanie informacji serwisu, w tym danych użytkownika, może być niezaszyfrowane i obejmować: 1. przesyłanie danych w różnych sieciach;
2. wprowadzanie zmian w celu spełnienia wymagań technicznych sieci łączących lub urządzeń;
9. Użytkownik nie może pobierać, publikować, hostować lub przekazywać niewłaściwe e-mail, wiadomości SMS, lub "spam" wiadomości.
10. Użytkownik nie może przenosić wirusów ani żadnego innego złośliwego kodu.
11. QuintaDB nie gwarantuje, że:
- świadczone usługi spełnią wszystkie twoje wymagania;
- usługa będzie działać bez zakłóceń i błędów systemu, bezpiecznie i stabilnie;
- wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne;
- jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych za pośrednictwem serwisu QuintaDB spełniają Twoje oczekiwania;
- wszelkie błędy w serwisie zostaną naprawione.
12. Użytkownik rozumie i zgadza się, że QuintaDB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe szkody, w tym, odszkodowanie za utracone dochody, wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa, dane lub inne straty niematerialne (nawet jeśli QuintaDB został ostrzeżony o możliwościach wystąpienia takich strat), w wyniku: - użycia lub niemożliwości użycia z serwisu;
- kosztów zakupu alternatywnych towarów i usług, informacji zakupionych lub nabytych podczas odbierania wiadomości za pośrednictwem Serwisu QuintaDB: - nieautoryzowanego dostępu lub zmiany danych użytkownika;
- oświadczeń lub działań jakiejkolwiek osoby trzeciej w serwisie QuintaDB;
- wszelkie inne działania dotyczące usług QuintaDB.
13. Odmowa QuintaDB wykonania lub zabezpieczenia jakiegokolwiek prawa, lub postanowienia Warunki Użytkowania nie oznacza zrzeczenia się z takiego prawa, lub postanowienia. Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a QuintaDB i regulują korzystanie z serwisu QuintaDB. Niniejsze postanowienia zastępują wszystkie wcześniejsze wersje umów między Użytkownikiem a QuintaDB.
14. Nie zwracamy pieniędzy za płatne usługi. Dlatego należy zachować ostrożność przed zakupem konta lub zasobów. Ponieważ QuintaDB nie zwraca środków na Twoją kartę lub portfel.
15. Wszelkie pytania dotyczące warunków korzystania z usług należy adresować na kari@quintadb.com

Dane przesłane przez Ciebie

1. QuintaDB z szacunkiem traktuje informacje przesłane przez użytkownika i zobowiązuje się nie wykorzystywać ich do celów prywatnych, a mianowicie do edycji, modyfikacji, kopiowania i rozpowszechniania. QuintaDB nie pretenduje na własność intelektualną do materiałów przetwarzanych za pośrednictwem serwisu. Dane profilu i wszystkie przesłane informacje są własnością użytkownika, który je podał. Jednak instalując formularze internetowe i bazy danych oraz dając dostęp wszystkim użytkownikom, zgadzasz się, że wszystkie informacje mogą być przeglądane i publikowane przez innych użytkowników.
2. QuintaDB nie dokonuje podglądu materiałów do pobrania, ale zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się), według własnego uznania, do odmowy dostępu lub usunięcia jakichkolwiek treści sprzecznych z niniejszymi Warunkami Korzystania z serwisu, dostępnych za pośrednictwem tego serwisu.

Znak towarowy

Wszystkie prawa autorskie serwisu QuintaDB są własnością ©QuintaDB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik nie może powielać, kopiować ani ponownie wykorzystywać żadnych elementów HTML/CSS, JavaScript, ani elementów wizualnych jakichkolwiek stron witryny lub pomysłów QuintaDB bez pisemnej zgody administracji serwisu.

Zmiany warunków użytkowania

QuintaDB zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania. Nasza firma powiadomi Cię o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także opublikuje tekst nowych warunków na naszej stronie internetowej. Firma QuintaDB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach dotyczących kosztów serwisu (cen usług świadczonych przez firmę QuintaDB oraz cena za aktywację konta). Jeśli nie jesteś zadowolony z nowych zmian w Warunkach korzystania, możesz zrezygnować z korzystania z QuintaDB, opuścić witrynę i usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Jeśli po powiadomieniu o zmianie Regulaminu, Użytkownik przez długi czas nadal pracuje z serwisem, QuintaDB ocenia to jak zgodę na nowe warunki.

Ostateczne postanowienia Warunków Użytkowania

Jeśli z jakiegoś powodu przestałeś korzystać z QuintaDB i powiadomiłeś nas o tym, zobowiązujemy się usunąć Twoje konto (login, hasło) oraz wszystkie informacje przesłane na serwery QuintaDB. Tracisz prawo dostępu do QuintaDB. Jeśli Twoje działania będą sprzeczne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, QuintaDB zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do witryny. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt na pocztę kari@quintadb.com

Kontakty