English Vlajka English Español Vlajka Español Deutsch Vlajka Deutsch Italiano Vlajka Italiano Polski Vlajka Polski Nederlands Vlajka Nederlands Português Vlajka Português Français Vlajka Français 中文 Vlajka 中文 日本語 Vlajka 日本語 हिन्दी Vlajka हिन्दी اللغة العربية Vlajka اللغة العربية Русский Vlajka Русский Українська Vlajka Українська עִברִית Vlajka עִברִית Ελληνικά Vlajka Ελληνικά Türk Vlajka Türk Latvietis Vlajka Latvietis Dansk Vlajka Dansk Norsk Vlajka Norsk Íslenska Vlajka Íslenska 한국어 Vlajka 한국어 Suomen Vlajka Suomen Gaeilge Vlajka Gaeilge Bahasa Melayu Vlajka Bahasa Melayu Svenska Vlajka Svenska Čeština Vlajka Čeština
Uživatel ikonaPřihlásit se
Čeština Vlajka Čeština

Přihlásit se

 

Zákaznický portál

Zákaznický portál v QuintaDB je skvělý způsob, jak společnost nebo organizace umožňuje svým zákazníkům nebo uživatelům přihlásit se do svého vyhrazeného interního webového systému a přistupovat k omezeným datům s různými rolemi na úrovni přístupu.

Portál je prezentace dat aplikace s řídicím panelem a přizpůsobeným pracovním prostředím se schopností konfigurovat přístupová práva pro uživatele a skupiny uživatelů.

Místo vytváření vlastních ověřovacích a bezpečnostních služeb můžete použít zákaznické portály QuintaDB. Vaši uživatelé webu se budou moci zaregistrovat na vašem portálu namísto registrace pomocí účtu QuintaDB.

Vaši klienti se mohou přihlásit na váš vyhrazený webový portál, přistupovat k nim sdíleným modulům (tabulkám, formulářům, zprávám, mapám, mapám, kalendářům, souborům nebo zpravodajům), přidávat data a hlavně prohlížet a upravovat pouze ty záznamy, které odeslali (pokud používáte možnost „Přístup pouze k vlastním záznamům“, jinak uvidí všechna data).

Zde je několik příkladů portálu:

Portál nemovitostí

Portál pro hledání zaměstnání

Portál výdajů

 

Zákaznický portál vám poskytuje vynikající příležitost představit vaší databázi osobní identitu značky vaší společnosti nebo organizaci.

Takže máte databázi a chcete umožnit uživatelům webu přihlásit se k přístupu, aktivovat účet a v případě potřeby obnovit heslo. Pokud ano, postupujte podle následujících pokynů.

 

1. Vytvořit portál

2. Nakonfigurujte portál

3. Nabídka portálu

4. Uživatelé a oprávnění

5. Přístupová práva

  5.1 Vyhledávací formulář

6. Další možnosti

7. Jak propojit záznamy tabulky a uživatelské účty portálu

 

1. Vytvořte portál

Vytvořte aplikaci jakkoli pro vás vhodným způsobem:

- Vytvořte novou aplikaci.

- Importujte data z Excelu nebo CSV.

Ve službě QuintaDB je portál vytvořen spolu s aplikací. Vytvořme jednoduchou aplikaci se dvěma tabulkami:

Klikněte na odkaz „Otevřít portál“ v pravém horním rohu nebo otevřete nabídku levou stranou:

V modulu Portály můžete vytvořit mnoho portálů pro jednu aplikaci. Všechny portály budou používat obecná data z databáze aplikace. Jakékoli změny v databázi na jednom portálu změní data na jiných portálech.

 

2. Nakonfigurujte portál

 

Vytvořený portál má ve výchozím nastavení stejný název jako aplikace. Můžete jej přejmenovat v modulu Portály.

Vytvořené tabulky a formuláře aplikací byly přidány do nabídky portálu. Pokud vaše aplikace používá jiné moduly, jako jsou mapy, mapy, kalendáře atd., Přidají se také do nabídky portálu:

Tuto možnost můžete deaktivovat v nabídce Nastavení aplikace. Klikněte na odkaz „Upravit aplikaci“ a vyberte „Nastavení“:

Pokud nechcete přidávat moduly na portál automaticky, zakažte možnost „Přidat každý nově vytvořený modul do aplikace„ Výchozí portál ““:

V sekci „Moduly aplikace“ si můžete vybrat, který portál se má v aplikaci ve výchozím nastavení otevřít.

Vraťte se na portál pomocí odkazu „Otevřít portál“ a přizpůsobte nabídku portálu.

 

3. Nabídka portálu

Otevřete nabídku „Portál“ a vyberte položku „Nabídka“:

Zde můžete přidat nové položky nabídky a upravit ty stávající. Kromě toho můžete vybrat úvodní stránku svého portálu a aktivovat řídicí panel.

Můžete vytvořit novou položku nebo přidat podnabídku ke stávající položce.

Musíte zadat název a vybrat ikonu (volitelně).

Dále musíte vybrat widget. To může být:

Otevřít podnabídku;

Tabulka nebo zpráva;

Formulář;

Kalendář;

Schéma;

Soubory;

Zpravodaje;

Mapa;

URL odkaz

Stránka HTML.

Po přizpůsobení nabídky portálu můžete vybrat motiv.

Otevřete nabídku „Portál“ a vyberte „Téma“:

Pomocí nabídky „Téma“ můžete změnit uspořádání položek nabídky a barevné schéma vašeho portálu.

Témata portálu:

Standart

Profesionální

Profesionální otevřen

Profesionální široký

Klasický

Číst tady jak založit portál s klasickým tématem.

 

4. Uživatelé a oprávnění

Portál je ve výchozím nastavení vytvořen s povolenou autorizací, což znamená, že pro přístup uživatele je nutná registrace a přihlášení k portálu.
Otevřete nabídku „Portál“, položku „Uživatelé“ a přidejte nebo zobrazte uživatele registrované na portálu.

Můžete přidat novou skupinu. Pomocí skupin uživatelů nebude nutné pokaždé přidělovat přístupová práva novým uživatelům. Bude stačit přidat je do skupiny se zavedenými právy.

Na stránce „Přidat novou skupinu“ můžete zvolit roli uživatele. To může být:

 • Pouze ke čtení
 • Číst a psát
 • Číst, upravovat a mazat záznamy
 • Čtení, zápis a mazání záznamů.

Nejdůležitější možností je „Přístup pouze k vlastním záznamům“. Uživatelé uvidí pouze záznamy, které přidali.

Můžete si ale také vybrat, které funkce budou uživatelům k dispozici, například:

 • Export dat
 • Import
 • Klonovat
 • Tisk
 • Upravit záznamy
 • Aktualizujte více záznamů
 • Odstranit všechny záznamy tabulky jedním kliknutím
 • Vyhledávání
 • Seskupení.

Nyní můžete do této skupiny přidat uživatele.

Klikněte na dlaždici skupiny uživatelů a na další stránce klikněte na dlaždici „Přidat uživatele do skupiny“.

Chcete-li přidat uživatele, stačí přidat jejich e-maily nebo přihlášení (jeden na řádek).

Můžete upravit šablony e-mailů s pozvánkami.

Ve výchozím nastavení je heslo uživatele spojeno s e-mailem nebo přihlášením. Ve skupině můžete upravit uživatelský účet portálu.

Klikněte na dlaždici uživatele. Na další stránce stiskněte tlačítko „Účet“.

Na stránce účtu uživatele můžete změnit heslo, zadat jméno, kontakty a nahrát avatar.

Ve spodní části stránky najdete přihlašovací protokol uživatele.

 

5. Přístupová práva

Můžete nastavit výchozí oprávnění pro nového uživatele. Otevřete kartu „Výchozí oprávnění pro nového uživatele“:

Můžete upravit výchozí oprávnění pro všechny moduly. Tímto způsobem můžete řídit úroveň přístupu pro nově registrované uživatele portálu.

Výchozí oprávnění lze nastavit také pro tabulku nebo sestavu. Všimněte si, že můžete také ovládat přístup na úrovni Field.

Můžete upravit oprávnění a přístupová práva pro skupinu uživatelů. Stačí otevřít skupinu uživatelů a otevřít na kartě Nastavení:

Na této stránce můžete upravit oprávnění tabulek a sestav pro skupinu. Klikněte na ikonu „Upravit“.

Kliknutím na odkaz „Pole“ (jak je znázorněno na snímku obrazovky) můžete určit, která pole se uživatelům při přidávání záznamu zobrazí ve formuláři a které sloupce se uživatelům zobrazí při prohlížení tabulky nebo přehledu.

Pokud potřebujete přidat nový přístup k tabulce / sestavě pro skupinu, stiskněte tlačítko „Poskytnout skupině přístup ...“ k tabulce nebo sestavě.

 

5.1 Vyhledávací formulář

Chcete-li přizpůsobit vyhledávací formulář pro uživatele a skupiny uživatelů, klikněte na odkaz pro vyhledávání:

Na této stránce můžete nakonfigurovat standardní vyhledávání pro skupinu: vyberte, která pole budou k dispozici pro vyhledávání a která vyhledávací kritéria budou pro tato pole k dispozici:

Nebo můžete použít svůj vlastní vyhledávací formulář:

Jak vytvořit vlastní vyhledávací formulář, který si můžete přečíst tento odkaz.

Chcete-li povolit vyhledávací formulář pro vlastníka portálu, otevřete nabídku portálu a vyberte nastavení:

Na další stránce otevřete kartu „Nastavení“ a v rozevíracím seznamu vyberte „Vyhledávací formulář“. U tabulky nebo sestavy vyberte možnost „Můj vyhledávací formulář“:

6. Další možnosti

Otevřete portál a v nabídce „Portál“ vyberte „Nastavení“:

Můžete si vybrat, jaký typ ověřování použít na svém portálu:

 • Žádné ověření. K němu bude mít přístup každý uživatel webu.
 • Základní ověřování HTTP. Nastavte jeden pár přihlašovacího jména a hesla na portál chráněný heslem.
 • Je vyžadováno přihlášení. Uživatel by měl být registrován na portálu, aby se mohl přihlásit a přistupovat k němu.

Výchozí typ je „Je vyžadováno přihlášení“.

V rozevírací nabídce můžete vybrat jazyk portálu a určit pole pro autorizaci (pro registrační formulář a přihlášení k portálu).

Pole přihlašovacího formuláře můžete upravit:

Do pole „Společnost“ můžete zadat seznam společností a toto pole se zobrazí v registračním formuláři jako rozevírací seznam.

Aby bylo možné používat přihlašovací nebo registrační formuláře, mělo by být povoleno alespoň jedno autorizační pole.

E-mail, telefonní číslo nebo přihlašovací pole automaticky pochopí, co přesně uživatel zadá, a přiřadí je přihlašovacím, e-mailovým nebo telefonním polím v účtu.

Toto pole můžete deaktivovat a místo toho povolit jedno (nebo všechny) pole Přihlášení, E-mail a Telefon. Pro přihlašovací formulář jsou k dispozici také pole adresy, například: ulice, město, stát a PSČ.

Můžete také nahrát logo, které se zobrazí v levé horní části portálu, vybrat zobrazení tabulek a sestav na portálu: běžná tabulka nebo dlaždice.

Na kartě Integrace budete moci získat kód JavaScript, který integruje celý portál jako widget na vaši vlastní webovou stránku. Přímý odkaz můžete také použít ke sdílení pouze se svými zákazníky.

Pokud zvolíte ověření vyžadované přihlašováním, zobrazí se vám tyto stránky.

Přihlašovací stránka

 Zaregistrujte se na stránce

Stránka pro obnovení hesla

Na kartě „Oznámení“ můžete upravit šablony e-mailových a SMS upozornění, která obdrží registrovaní uživatelé, aby aktivovali a obnovili přístup.

Můžete také určit, zda chcete dostávat oznámení o registraci nového účtu.

7. Jak propojit záznamy tabulky a uživatelské účty portálu

 

Předpokládejme, že jste již vytvořili a nakonfigurovali webový portál a přidali k němu uživatele (případně se sami zaregistrovali). Vaši zákazníci uvidí pouze ty záznamy, které sami přidali.

Ale co když už máte záznamy v tabulkách nebo ve svých souborech CSV nebo Excel, které chcete přiřadit konkrétním účtům portálu?

Toho lze dosáhnout dvěma způsoby.

1. Můžete přejít na stránku Záznamy, vybrat některé záznamy a kliknout na možnost „Změnit vlastníka záznamu“ v rozbalovací nabídce „Akce“.

Select records to change owner

 

Poté už jen musíte rozhodnout, kdo se stane novým vlastníkem záznamů. Jako na níže uvedeném snímku obrazovky:

 

Change record owner

 

2. Druhým způsobem je použití importu ze souboru CSV nebo Excel. Nejprve ale musíte v nabídce „Sloupce“ povolit sloupec „Přidáno od“.

Po povolení se na stránce „Záznamy“ zobrazí nový sloupec „Přidáno uživatelem“.

Nyní můžete k přiřazení importovaných záznamů použít jména uživatelů svého portálu ve svém souboru CSV nebo Excel.

Jen se ujistěte, že máte v souboru sloupec „Přidáno od“ a že obsahuje správná uživatelská jména (stejná, jak vidíte na stránce Záznamy).

Použitím kterékoli z metod tedy dosáhnete stejného výsledku, to znamená, že uživatelé vašeho portálu uvidí nové záznamy, jakmile se přihlásí k vašemu portálu.