English Vlag English Español Vlag Español Deutsch Vlag Deutsch Italiano Vlag Italiano Polski Vlag Polski Nederlands Vlag Nederlands Português Vlag Português Français Vlag Français 中文 Vlag 中文 日本語 Vlag 日本語 हिन्दी Vlag हिन्दी اللغة العربية Vlag اللغة العربية Русский Vlag Русский Українська Vlag Українська עִברִית Vlag עִברִית Ελληνικά Vlag Ελληνικά Türk Vlag Türk Latvietis Vlag Latvietis Dansk Vlag Dansk Norsk Vlag Norsk Íslenska Vlag Íslenska 한국어 Vlag 한국어 Suomen Vlag Suomen Gaeilge Vlag Gaeilge Bahasa Melayu Vlag Bahasa Melayu Svenska Vlag Svenska Čeština Vlag Čeština
Gebruiker IcoonLog in
Nederlands Vlag Nederlands

Log in

 

Privacybeleid


Lees alstublieft de volgende standpunten over het verzamelen en opslaan van informatie voor de diensten aangeboden door QuintaDB. QuintaDB behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alleen online privacyverklaring is geldig, dus bekijk deze privacyverklaring regelmatig. Ons commando heeft de gegeven posities ontwikkeld om te laten zien dat we geven om de veiligheid van de informatie van onze klanten. Wij willen u laten zien dat het opslaan van de informatie door middel van QuintaDB absoluut veilig is. Deze privacyverklaringen worden gepubliceerd in de gegeven sectie.

Dit privacybeleid is van toepassing op de QuintaDB-website en alle producten en diensten die op deze website worden aangeboden. We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. We zullen uw informatie nooit aan derden verkopen voor advertentiedoeleinden, noch zullen we profiteren van het tonen van advertenties van andere bedrijven. Dit beleid schetst de informatie die we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken, wie er toegang toe heeft en wat u eraan kunt doen.


Persoonlijke informatie die QuintaDB verzamelt en beheert Algemeen
Hoe wij uw informatie gebruiken
Doeleinden van het gebruik van persoonlijke informatie
Service gegevens
Juridische rechtvaardigingen voor het verzamelen en gebruiken van informatie
GDPR
Cookies
Derde partij
Beveiliging
Het verwijderen van uw account en persoonlijke gegevens

 

Persoonlijke informatie die QuintaDB verzamelt en beheert

We geven prioriteit aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom verzamelen we alleen de informatie die voor ons nodig is om u de producten en diensten te leveren waar u om vraagt. Dit kunnen uw naam, contactgegevens en andere gegevens zijn die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, zich registreert voor een evenement, om klantenondersteuning vraagt of een aankoop bij ons doet. We slaan echter geen creditcardnummers op in ons systeem.

QuintaDB verzamelt bepaalde informatie over u wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat details over hoe u op de site bent gekomen, naar welke gebieden u bent genavigeerd en welke functies en instellingen u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om onze producten en diensten te verbeteren. Soms ontvangen we informatie indirect. Als u via een serviceprovider zoals Google of Meta (Facebook) informeert naar onze producten, kunnen zij uw contactgegevens aan ons verstrekken. We zullen deze informatie gebruiken om aan uw verzoek te voldoen. Bovendien, als u interactie heeft met ons merk op sociale media (door ons leuk te vinden, commentaar te geven, te retweeten, te vermelden of ons te volgen), hebben we toegang tot uw interacties en profielinformatie.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen of te beperken. U heeft ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken en een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Account aanmelden

Om een account aan te maken en toegang te krijgen tot onze diensten, vragen we om bepaalde informatie, zoals uw naam, contactnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en land. U moet ook een unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account selecteren. Het verstrekken van aanvullende informatie zoals uw foto, tijdzone en taal is optioneel en niet vereist voor het maken van een account.

Betaling

Om iets bij ons te kopen, hebben we uw naam, contactgegevens en creditcard- of betaalrekeninggegevens nodig. Wanneer u uw kaartgegevens verstrekt, slaan we de naam en het adres van de kaarthouder, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer op. We slaan niet het volledige creditcardnummer op.

Interacties met QuintaDB

Om onze interacties met u en andere klanten te verbeteren, kunnen we uw interacties met ons opnemen, analyseren en gebruiken, inclusief e-mail-, telefoon- en chatgesprekken met onze verkoop- en klantenondersteuningsteams.

Informatie van browsers

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie die beschikbaar wordt gesteld door uw webbrowser, mobiele apparaat en server, zoals het internetprotocoladres, browsertype, taalvoorkeur, tijdzone, verwijzende URL, datum en tijd van toegang, besturingssysteem, fabrikant van mobiele apparaten en mobiele netwerkinformatie. Deze informatie wordt vastgelegd in onze logbestanden om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen.

Bloggen en sociale media

Op onze websites bieden we openbaar toegankelijke blogs en social media-pagina's aan. Houd er rekening mee dat alle informatie die u op deze platforms deelt, kan worden gebruikt om contact met u op te nemen met ongevraagde berichten. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het vrijgeven van persoonlijke informatie op onze sociale media en blog. QuintaDB is niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke informatie die u openbaar wilt maken. Sommige van uw opmerkingen en bepaalde profielgegevens kunnen blijven staan, zelfs nadat u uw QuintaDB-account heeft beëindigd. Als u wilt verzoeken om verwijdering van uw gegevens van onze blogs en forums, kunt u contact met ons opnemen.

Onze websites bevatten widgets voor sociale media, zoals Facebook en Twitter, waarmee u artikelen en andere informatie kunt delen. Uw interacties met deze widgets vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die ze leveren.

Algemeen

Er zijn bepaalde beperkingen aan de privacy die we kunnen bieden. In bepaalde situaties moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, fraude te voorkomen, overeenkomsten af te dwingen of de veiligheid van onze gebruikers te beschermen. Houd er rekening mee dat websites van derden en widgets voor sociale media hun eigen privacybeleid hebben. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid leest voordat u uw persoonlijke informatie deelt met derden.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om:

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken uw informatie om u de gevraagde services te bieden, uw accounts te onderhouden en ongeautoriseerde activiteiten op uw accounts te detecteren. We gebruiken uw informatie ook om met u te communiceren over de producten die u momenteel gebruikt, om uw verzoeken om klantenondersteuning te behandelen, om nieuwe producten voor te stellen die u mogelijk interesseren, om feedback te verzamelen en om beleidsupdates te verstrekken. We analyseren de informatie die we verzamelen om de behoeften van gebruikers beter te begrijpen en om onze websites en diensten te verbeteren.

We zijn verplicht om een wettelijke basis te hebben voor het verzamelen en verwerken van uw informatie. Meestal hebben we uw toestemming of hebben we de informatie nodig om de gevraagde dienst te leveren. In andere gevallen vertrouwen we op onze legitieme zakelijke belangen als wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van uw informatie. U hebt de mogelijkheid om bepaalde soorten informatiegebruik te weigeren door de informatie niet te verstrekken of u later af te melden. U kunt cookies ook uitschakelen om te voorkomen dat uw browser informatie met ons deelt, maar dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Alleen werknemers en contractanten die een legitieme behoefte hebben aan uw persoonlijke gegevens, hebben er toegang toe. Als we uw gegevens delen met andere partijen, zoals ontwikkelaars, serviceproviders, domeinregistreerders en wederverkopers, moeten zij passende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen en een geldige reden hebben om uw gegevens te gebruiken, meestal om u van dienst te zijn.

Betrokkenen in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie, zoals het recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar en het indienen van een klacht. QuintaDB verleent dezelfde rechten aan alle betrokkenen, ongeacht de locatie. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Zodra we niet langer een legitieme behoefte hebben om uw informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen, anonimiseren of isoleren waar nodig.

Wettelijke bekendmakingen

We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie en servicegegevens te bewaren of openbaar te maken om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken, inclusief vereisten voor nationale veiligheid.

Bescherming van rechten

We kunnen persoonlijke informatie en servicegegevens delen met een derde partij als we denken dat dit nodig is om fraude te voorkomen, spam te filteren, vermoedelijke illegale activiteiten te onderzoeken, onze overeenkomsten of ons beleid af te dwingen of de veiligheid van onze gebruiker te beschermen .

Doeleinden van het gebruik van persoonlijke informatie

Naast de eerder genoemde doeleinden kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor het volgende:

Service gegevens

Als u QuintaDB-apps gebruikt om gegevens over andere mensen te verwerken, zoals klant- of werknemersinformatie, vertrouwt u die gegevens aan ons toe voor verwerking. Deze gegevens worden servicegegevens genoemd en u bent de eigenaar ervan. We ondernemen stappen om uw servicegegevens te beschermen, de toegang ertoe te beperken en deze alleen te verwerken op basis van uw instructies. U hebt de mogelijkheid om uw servicegegevens te openen, te delen, te exporteren of te verzoeken om verwijdering via integraties van derden. Lees ook over het vastleggen van IP-adressen wanneer niet-geregistreerde gebruikers een webformulier indienen via deze link.

Wij verwerken uw servicegegevens wanneer u ons instructies geeft via verschillende modules van onze dienstverlening. Wanneer u bijvoorbeeld een factuur maakt met behulp van onze factureringsservice, gebruiken we informatie zoals de naam en het adres van uw klant om de factuur te genereren. Wanneer u onze campagnebeheerservice gebruikt voor e-mailmarketing, gebruiken we de e-mailadressen op uw mailinglijst om de e-mails te verzenden.

We bewaren de gegevens in uw account zolang u gebruik blijft maken van de QuintaDB-service. Zodra u uw account beëindigt, worden uw gegevens automatisch verwijderd uit onze actieve database. Als inwoner van de Europese Economische Ruimte heb je het recht om bepaalde acties van ons te vragen met betrekking tot je gegevens als je meent dat deze aan ons zijn toevertrouwd om door iemand anders te worden verwerkt. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met de persoon of het bedrijf dat uw gegevens aan ons heeft toevertrouwd en wij zullen met hen samenwerken om aan uw verzoek te voldoen.

Juridische rechtvaardigingen voor het verzamelen en gebruiken van informatie

Voor personen uit de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de wettelijke basis voor onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie af van de specifieke informatie in kwestie en de context waarin deze wordt verzameld. De meeste van onze informatieverzamelings- en verwerkingsactiviteiten zijn doorgaans gebaseerd op: Er kunnen gevallen zijn waarin we wettelijk verplicht zijn om uw informatie te verzamelen of waarin we uw persoonlijke informatie nodig hebben om uw vitale belangen of andere mensen te beschermen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens voor langere perioden bewaren zoals toegestaan of vereist door de wet, zoals om verwijderingslijsten bij te houden, misbruik te voorkomen of in verband met juridische claims of procedures, om onze overeenkomsten af te dwingen, voor belasting, boekhouding of om voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Wanneer we niet langer een legitieme behoefte hebben om uw informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren uit onze actieve databases.

GDPR

QuintaDB voldoet aan de bestaande internationale regelgeving met betrekking tot privacy- en beveiligingskwesties, waaronder de AVG. Het beschermen van de gegevensprivacy van onze gebruikers is uiterst belangrijk voor ons. Als online dienst stelt QuintaDB hoge eisen aan veiligheid. Onze cloudservice maakt gebruik van Rackspace, dat actief deelneemt aan het Privacy Shield-programma, dat beschikt over aanzienlijke privacy- en beveiligingscertificeringen en aanbiedingen die compatibel zijn met de AVG. QuintaDB voldoet aan E.U. Wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot internationale mechanismen voor gegevensoverdracht. Alle gegevens van QuintaDB zijn versleuteld met behulp van een zeer veilige versie van SSL/TLS met sterke cijfers. We verzamelen alleen de noodzakelijke informatie voor de werking van de service (contactgegevens, e-mailadres, ip). En bewaar het ook totdat de gebruiker de service blijft gebruiken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of ander apparaat met internetverbinding worden opgeslagen om uw browser te identificeren, analyses uit te voeren en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of aanmeldingsgegevens. Ze zijn volkomen veilig en kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw apparaat te bezorgen.

We gebruiken tijdelijke en permanente cookies om uw ervaring met onze diensten te verbeteren. Elke keer dat u uw browser sluit, worden tijdelijke cookies van uw computer verwijderd. Door de optie 'Onthoud mij' te selecteren in QuintaDB-services, wordt een permanente cookie op uw computer opgeslagen en hoeft u zich niet aan te melden door elke keer dat u terugkeert naar onze website volledige inloggegevens te verstrekken. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van geregistreerde delen van websites. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van de cookies die we op onze website gebruiken. Door uw browserinstellingen aan te passen, kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gesteld wanneer een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies van onze website en uw gebruikerservaring in het gedrang kan komen. Bovendien kan het weigeren van cookies ervoor zorgen dat u geen aangepaste instellingen zoals inloggegevens kunt opslaan.

Derde partij

Onze site bevat verwijzingen naar externe sites op internet die een ander privacy- en beveiligingsbeleid hebben dan QuintaDB. QuintaDB geeft geen verklaringen of garanties over het beleid en de praktijken van sites waarnaar wordt gelinkt door de QuintaDB-service of zijn gebruikers. We raden u aan het beleid op die sites te raadplegen om uw rechten beter te begrijpen. QuintaDB zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of delen met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens en geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen met externe dienstverleners die we inschakelen, zoals marketing- en advertentiepartners, organisatoren van evenementen, aanbieders van webanalyse en betalingsverwerkers. Deze serviceproviders zijn alleen bevoegd om uw persoonlijke gegevens te gebruiken als dat nodig is om de vereiste services aan ons te leveren.

Sommige pagina's op onze websites kunnen links bevatten naar externe sites die niet onder dit privacybeleid vallen. Als u uw persoonlijke gegevens naar een van deze websites van derden verzendt, is hun privacybeleid van toepassing. Uit voorzorg raden we u aan om geen persoonlijke informatie met deze derden te delen, tenzij u hun privacybeleid hebt gelezen en tevreden bent met hun privacypraktijken.

Beveiliging

Bij QuintaDB geven we prioriteit aan gegevensbeveiliging. We hebben passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang tot, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de informatie die u ons toevertrouwt, te voorkomen. Elke gebruiker ontvangt bij registratie een login en wachtwoord. In het belang van de gebruiker informeren wij derden niet over het wachtwoord. Deze beveiligingen helpen om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en het juiste gebruik van gegevens te waarborgen.

We gebruiken standaard een SSL-codering voor alle accounts. We slaan informatie op bij RackSpace cloud - het is de beste cloudhostingprovider ter wereld. We maken dagelijkse back-ups om de veiligheid en bescherming van uw gegevens te waarborgen. U kunt ook zelf een back-up van uw gegevens maken door op gebruikers gebaseerde back-upopties toe te passen.

Het verwijderen van uw account en persoonlijke gegevens

Om persoonlijke gegevens volledig en permanent te verwijderen, gaat u naar het menu "Account", het tabblad "Overige" en klikt u op de link "Mijn account verwijderen" onderaan de pagina. Op deze manier verwijdert u al uw persoonlijke gegevens en gegevens uit uw sollicitaties. We bewaren gegevens in uw account totdat u ervoor kiest om de QuintaDB-service te gebruiken. U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Contacten